Hello – here’s my report from the January meeting of the Lucan, Palmerstown & North Clondalkin Area Committee meeting today. I’ll be posting responses to motions & questions I had down, but here are some highlights:
– Big focus on #Balgaddy today. There was a cross-party and cross-councillor effort made to highlight persistent issues raised by people in Balgaddy and get commitment on progress;
– I requested that members receive a briefing from Clondalkin Drug and Alcohol Task Force and the HSE Office of Suicide Prevention so we can learn about the not-so-visible effects of the restrictions; and
– The tender for the #Lucan Heritage App will issue this quarter.

Let me know if you’d like to know more!

 

Heileo – seo é mo thuairisc ón chruinniú Éanair de Choiste Cheantair Leamhcáin, Baile Phámar agus Cluain Dolcáin Thuaidh. Beidh mé ag cur suas freagraí a fuair mé ó ruin agus ceisteanna a bhí agam, ach seo iad roinnt buaicphointí:
– Fócas mór ar Bhaile an Gadaí. Bhí iarracht tras-phairtí ann le solas a lonrú ar rudaí atá curtha in iúl dúinn ó dhaoine ann agus geallúint chun dul chun cinn déanta;
– D’iarr mé le haghaidh seisiún eolais ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcóil Chluain Dolcáin agus Oifig Seachainte Féinmharaithe an FSS; agus
– Cuirfear amach tairiscint d’aip oidhreachta Leamhcáin an ráithe seo.

Cuir fios orm le tuilleadh a fhoghlaim!

#palmerstownfonthill #palmerstown #lucan #clondalkin