Here’s my video report on today’s Joint Policing Committee. Some points worth noting:
– Presentation on results of Safety and Inclusivity Study on Gender-Based Violence;
– Reported offences are down across the board, besides a worrying increase in domestic violence offences; and
– I requested extra bike patrols in Ballyowen Park as we come into the spring.
Contact me if you’d like to know more.

Seo é mo tuairisc físeáin ar chruinniú an lae inniu den Chomh-Choiste Póilíneachta. Cúpla pointe:
– Fuaireamar torthaí de Staidéar Sábháilteachta ar Fhoréigean Inscne-bhunaithe;
– Tá laghdú ar chionta, seachas ardú imníoch ar fhoréigean teaghlaigh;
– D’iarr mé patróil rothair breise i bPáirc Bhaile Eoin agus muid ag teacht go dtí an Earrach.
Cuir fios orm le tuilleadh a fháil amach.
#palmerstownfonthill #palmerstown #lucan #clondalkin