(leagan Gaeilge faoi bhun an phictiúir)

We all have heard of people in our communities who have demonstrated amazing bravery. We always feel the need to make sure that such tremendous bravery is recognised. The National Bravery Awards are aimed at doing just that!

The Deeds of Bravery Council (Comhairle na Míre Gaile) was established under the Deeds of Bravery Act 1947. This council is the body who considers nominations and makes awards to members of the public deemed to have performed Acts of Bravery as defined under the Act.

 Under the Act a “deed of bravery” means an effort to save human life “involving personal risk”. The deed must have been committed after 4 July 1945, in Ireland or on an Irish-registered ship.

 Nominations, using the nomination form, should be sent tosec@bravery.ieby 30th April for consideration in the Awards for that year. In the event that a nomination is received after this date, it may be added to the submissions for the following round.

Do you know someone who has demonstrated an act of bravery and who should receive an award? Read here to learn how to nominate them.

Is iomaí sampla atá againn de dhaoine inár bpobail a bhfuil crógacht den scoth léirithe acu. Uaireanta, bíonn deis á lorg againn le n-iad a aithint – is é sin an cuspóir atá ag na Dámhachtana Míre Gaile

Bunaíodh Comhairle na Míre Gaile faoin Acht um Ghníomhartha Gaile, 1947. Is é an chomhairle seo an comhlacht a bhreithníonn ainmniúcháin agus a dhéanann dámhachtana chuig daoine den phobal a meastar Gníomhartha Gaile a bheith déanta acu, de réir mar a mhínítear faoin Acht iad.

Ciallaíonn “gníomh gaile” faoin Acht, iarracht duine a tharrtháil ón mbás “lena ngabhann fiontar pearsanta”. Ní mór an gníomh a bheith déanta tar éis an 4 Iúil 1945, in Éirinn nó ar bord loinge atá cláraithe in Éirinn.

Ba chóir ainmniúcháin, a dhéantar ar an bhfoirm ainmniúcháin, a chur chuigsec@bravery.iefaoin 30 Aibreán le go ndéanfar breithniú orthu sna Dámhachtana don bhliain sin. Aon ainmniúchán a gheofar i ndiaidh an dáta sin, féadfar é a chur ar an liosta don chéad bhabhta eile.

An bhfuil aithne agatsa ar dhuine éigin a bhfuil crógacht léirithe acu agus gur chóir dámhacht a thabhairt dóibh? Léigh anseo le foghlaim conas iad a ainmiú.